« Naše služby

Kontrola výdeje a distribuce PHM

Chybí Vám přehled o distribuci a skladování PHM a olejů ve Vašem podniku? Potřebujete řídit vnitrofiremní distribuci těchto drahých kapalin a vyloučit lidské chyby či záměrné manipulace? Systémy pro kontrolu výdeje ropných látek z mobilních i pevných zásobníků (bencalorů, cisteren či kontejnerů) zcela zprůhlední toky těchto látek uvnitř společnosti a to od příjmu od dodavatele přes distribuci až po finální spotřebu v konkrétním motoru vozidla, stroje či plavidla.

feature1

Kontrola, evidence a automatízace výdejů ropných látek

Naše systémy na výdejních místech mobilních i stacionárních zásobníků na pohonné hmoty a oleje zajišťují automatickou a přesnou evidenci každé vydané kapky těchto látek. Identifikují nejen osobu, ale také vozidlo či stroj. Všechna data včetně zůstatku látky v nádrži jsou v reálném čase přenášena a zobrazována pomocí webového zabezpečeného portálu.


Sudy a kanystry nahraďte maloobjemovým kontejnerem s výdejním automatem

K významným úsporám vede nahrazení, dosud používaných sudů a kanystrů k plnění menší techniky palivem a oleji, maloobjemovými kontejnery s výdejním automatem. Ten je osazován identickým systémem kontroly a evidence výdeje ropných látek. Cesta ropných látek od závozu do firmy k jejich skutečné spotřebě je přesně zmapována a identifikována. Je rovněž také provázána se systémy sledování provozu vozidel a strojů.

feature1
feature1

feature1